Posts Tagged ‘cake’

KELAS DEMO CHOC SALTED CARAMEL CAKE ~ 1 February 2014

image

image

image

KELAS DEMO CHOC SALTED CARAMEL CAKE ~ 1 February 2014

Air brushing

image

Ready main sembur2 pulakk..